Τεχνικό Γραφείο ΤΣΟΥΣΗΣ

Τόπος και τοπίο
ιστορία και πολιτισμός,
ήλιος και ήχος,
αέρας και βροχή,
φως και θέα ,
δέντρα και κλίμα,
αναμνήσεις και περιστατικά,
σημαντικά αιτήματα όταν
υλοποιούμε το όραμά σας.

Καλώς ήρθατε

Με την πεποίθησή μας ότι χτίζουμε για εσάς μαζί με σας και με τις αρχές μας για σεβασμό στο περιβάλλον, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης εγγυόμαστε πάντα το άριστο αποτέλεσμα.

Τεκμηριώνουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή με πλήρη σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και προγράμματα ελέγχου ποιότητας έργου, κάνουμε λεπτομερείς αποτυπώσεις και επιτόπιους ελέγχους. Τηρούμε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονικά περιθώρια και τα κόστη στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Με την πεποίθησή μας ότι χτίζουμε για εσάς μαζί με σας και με τις αρχές μας για σεβασμό στο περιβάλλον, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης εγγυόμαστε πάντα το άριστο αποτέλεσμα.

Τεκμηριώνουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή με πλήρη σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και προγράμματα ελέγχου ποιότητας έργου, κάνουμε λεπτομερείς αποτυπώσεις και επιτόπιους ελέγχους. Τηρούμε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονικά περιθώρια και τα κόστη στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Πανταζής Τσούσης

Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Συραΐνα Τσούση

Αρχιτέκτων Μηχανικός Frederick Cy

Νίκος Τσούσης

Μηχανικός Ορ. Πόρων Π.Κ.

Παναγιώτης Τσούσης

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μαρία Κατσαγεωργίου

MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ.