Τεχνικό Γραφείο ΤΣΟΥΣΗΣ

Τόπος και τοπίο
ιστορία και πολιτισμός,
ήλιος και ήχος,
αέρας και βροχή,
φως και θέα ,
δέντρα και κλίμα,
αναμνήσεις και περιστατικά,
σημαντικά αιτήματα όταν
υλοποιούμε το όραμά σας.

Καλώς ήρθατε

Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εργαζόμαστε συλλογικά για την επίτευξη των στόχων μας. Ο λεπτομερής σχεδιασμός, η συνεχής επίβλεψη των έργων και η διαρκής ενημέρωση των πελατών μας εξασφαλίζουν την ποιότητα στον προγραμματισμένο χρόνο και κόστος της κατασκευής.
Πανταζής Τσούσης

Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Συραΐνα Τσούση

Αρχιτέκτων Μηχανικός Frederick Cy

Νίκος Τσούσης

Μηχανικός Ορ. Πόρων Π.Κ.

Παναγιώτης Τσούσης

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.