ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Σύζευξη νέου και παλιού, λειτουργικότητας και ύφους συνιστούν μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική αναζήτηση.

Η "αναβίωση" ενός παραδοσιακού κτιρίου με νέες χρήσεις, προυποθέτει την αναζήτηση της ισορροπίας δυο παράλληλων ενεργειών, της εκσυγχρονιστικής παρέμβασης και της αναστηλωτικής ευαισθησίας.